top of page
IMG_1777.jpg
IMG20210103103936.jpg

​CHÚNG TÔI LÀ

A

​ACTIONS FOR 

C

CLIMATE

C

CHANGE

B

 & BIODIVERSITY

OUR COURSES
Trải nghiệm thực tế tại VQG(1).jpg

ACCB (viết tắt của Actions for Climate Change and Biodiversity) là một sáng kiến phi lợi nhuận nhằm kết nối cộng đồng cùng hành động nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học. Sáng kiến này cũng được ra đời nhằm giúp đẩy nhanh tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs), trong đó tập trung vào mục tiêu 2, 13, 14, 15.

ACCB quy tụ và kết nối những người tài năng, nhiệt huyết cũng như mong muốn bảo vệ môi trường; và kết nối các cá nhân, tổ chức quan tâm để thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng liên quan đến: 

  1. Bảo vệ môi trường, ngăn chặn biến đổi khí hậu;

  2. Bảo vệ các loài, các hệ sinh thái;

  3. Hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn;

7a38c1fdf8290f775638 (1).jpg

SỨ MỆNH

ACCB hy vọng có thể truyền cảm hứng, kết nối mọi người cùng hành động vì khí hậu và đa dạng sinh học.

IMG_1649.jpg

LĨNH VỰC

ACCB tập trung hoạt động trong 3 lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác.

IMG_6919.JPG

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

ACCB quy tụ những người đam mê, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

bottom of page